venerdì 9 marzo 2018

Venerdì della Terza Settimana di Quaresima - Stazione a San Lorenzo in Lucina

Solo Gesù Cristo è la fonte della vera vita e della salvezza e a lui solo si deve prestare il culto in ispirito e verità. Ciò vuole inculcarci oggi la Chiesa Roma soprattutto nella Lettura di Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia, figura del Cristo venturo, e nel Vangelo della Samaritana. Nella nostra vita fatta di tentazioni e tribolazioni dobbiamo attingere all'acqua viva e salutare del Cristo, che soprattutto ci si dona nel Sacramento Eucaristico, per ricevere la grazia e la forza e il conforto.PROPRIUM MISSAE

INTROITUS
Ps 85:17.- Fac mecum, Dómine, signum in bonum: ut vídeant, qui me oderunt, et confundántur: quóniam tu, Dómine, adiuvísti me et consolátus es me.  ~~  Ps 85:1.- Inclína, Dómine, aurem tuam, et exáudi me: quóniam inops et pauper sum ego.  ~~  Glória  ~~  Fac mecum, Dómine, signum in bonum: ut vídeant, qui me oderunt, et confundántur: quóniam tu, Dómine, adiuvísti me et consolátus es me.

Ps 85:17.- O Signore, dammi un segno del tuo favore, affinché vedano i miei nemici, con loro scorno, che Tu, o Signore, mi hai aiutato e confortato.  ~~  Ps 85:1.- Tendi l'orecchio, rispondimi, Signore, poiché io son misero e povero.  ~~  Gloria  ~~  O Signore, dammi un segno del tuo favore, affinché vedano i miei nemici, con loro scorno, che Tu, o Signore, mi hai aiutato e confortato..

ORATIO
Orémus.
Ieiúnia nostra, quaesumus, Dómine, benígno favóre proséquere: ut, sicut ab aliméntis abstinémus in córpore; ita a vítiis ieiunémus in mente. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Preghiamo.
O Signore, continua a seguire col tuo benevolo favore i nostri digiuni; affinché ci asteniamo, come nel corpo dagli alimenti, così nell'anima dal peccato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LECTIO
Léctio libri Numeri.
Num 20:1, 3, 6-13
In diébus illis: Convenérunt fílii Israël adversum Móysen et Aaron: et versi in seditiónem, dixérunt: Date nobis aquam, ut bibámus. Ingressúsque Móyses et Aaron, dimíssa multitúdine, tabernáculum foederis, corruérunt proni in terram, clamaverúntque ad Dóminum, atque dixérunt: Dómine Deus, audi clamórem huius pópuli, et áperi eis thesáurum tuum, fontem aquæ vivæ, ut, satiáti, cesset murmurátio eórum. Et appáruit glória Dómini super eos. Locutúsque est Dóminus ad Móysen, dicens: Tolle virgam, et cóngrega pópulum, tu et Aaron frater tuus, et loquímini ad petram coram eis, et illa dabit aquas. Cumque edúxeris aquam de petra, bibet omnis multitúdo et iuménta eius. Tulit ígitur Móyses virgam, quæ erat in conspéctu Dómini, sicut præcéperat ei, congregáta multitúdine ante petram, dixítque eis: Audíte, rebélles et incréduli: Num de petra hac vobis aquam potérimus eiícere? Cumque elevásset Móyses manum, percútiens virga bis sílicem, egréssæ sunt aquæ largíssimæ, ita ut pópulus bíberet, et iuménta. Dixítque Dóminus ad Móysen et Aaron: Quia non credidístis mihi, ut sanctificarétis me coram fíliis Israël, non introducétis hos pópulos in terram, quam dabo eis. Hæc est aqua contradictiónis, ubi iurgáti sunt fílii Israël contra Dóminum, et sanctificátus est in eis.

In quei giorni: I figli d'Israele si radunarono contro Mosè ed Aronne; e levatisi in sedizione presero a dire: «Dateci acqua da bere». Mosè ed Aronne, lasciata la moltitudine, entrarono nel Tabernacolo dell'alleanza e prostratisi bocconi per terra, alzarono la voce al Signore, dicendo: «Signore Dio, ascolta il grido di questo popolo ed apri loro il tuo tesoro, una fonte d'acqua viva; si dissetino e cessino di mormorare». Apparve allora sopra di essi la gloria del Signore, che così parlò a Mosè: «Prendi la verga, raduna il popolo, e in sua presenza tu e il tuo fratello Aronne parlate alla roccia, ed essa darà acqua; e dall'acqua fatta sgorgare dalla pietra sarà dissetato il popolo con il suo bestiame». Mosè adunque, prese dinanzi al Signore la verga, e radunata la moltitudine dinanzi alla pietra, disse: «Ascoltate, ribelli e increduli: potremo noi farvi uscire dell'acqua da questa pietra?». Allora Mosè alzò la mano, colla verga percosse due volte la pietra, e ne scaturirono tante acque da dissetare il popolo ed il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Perché non mi avete creduto, sì da provare la mia santità dinanzi ai figli d'Israele, voi non introdurrete questo popolo nella terra che darò loro». Questa è l'acqua di Meriba, ove i figli d'Israele contesero contro il Signore, che diede loro una prova della sua santità.

GRADUALE
Ps 27:7, 1
In Deo sperávit cor meum, et adiútus sum: et reflóruit caro mea, et ex voluntáte mea confitébor illi.
V. Ad te, Dómine, clamávi: Deus meus, ne síleas, ne discédas a me.

In Dio confida il mio cuore: sono aiutato, riprendo vigore, dall’intimo gli rendo grazie.
V. A te grido, Signore, Dio mio, non tacere, non lasciarmi.

TRACTUS
Ps 102:10
Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.
Ps 78:8-9.
Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur]
V. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.

Non trattarci, Signore, secondo i nostri errori, non punirci secondo le nostre colpe.
V. Non ricordarti con noi delle colpe antiche: presto ci venga incontro il tuo affetto, perché siamo molto deboli.
V. Aiutaci, o Dio della salvezza: e per la gloria del tuo nome, liberaci, Signore: e perdona i nostri errori per amore del tuo nome.

EVANGELIUM
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
Ioann 4:5-42
In illo témpore: Venit Iesus in civitátem Samaríæ, quæ dícitur Sichar: iuxta praedium, quod dedit Iacob Ioseph, fílio suo. Erat autem ibi fons Iacob. Iesus ergo fatigátus ex itínere, sedébat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta. Venit múlier de Samaría hauríre aquam. Dicit ei Iesus: Da mihi bíbere. - Discípuli enim eius abíerant in civitátem, ut cibos émerent. - Dicit ergo ei múlier illa Samaritána: Quómodo tu, Iudaeus cum sis, bíbere a me poscis, quæ sum múlier Samaritána? non enim coutúntur Iudaei Samaritánis. Respóndit Iesus et dixit ei: Si scires donum Dei, et quis est, qui dicit tibi: Da mihi bibere: tu fórsitan petísses ab eo, et dedísset tibi aquam vivam. Dicit ei múlier: Dómine, neque in quo háurias habes, et púteus alius est: unde ergo habes aquam vivam? Numquid tu maior es patre nostro Iacob, qui dedit nobis púteum, et ipse ex eo bibit et fílii eius et pécora eius? Respóndit Iesus et dixit ei: Omnis, qui bibit ex aqua hac, sítiet íterum: qui autem bíberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sítiet in ætérnum: sed aqua, quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ saliéntis in vitam ætérnam. Dicit ad eum mulier: Dómine, da mihi hanc aquam, ut non sítiam neque véniam huc hauríre. Dicit ei Iesus: Vade, voca virum tuum, et veni huc. Respóndit múlier, et dixit: Non hábeo virum. Dicit ei Iesus: Bene dixísti, quia non hábeo virum: quinque enim viros habuísti, et nunc, quem habes, non est tuus vir: hoc vere dixísti. Dicit ei múlier: Dómine, vídeo, quia Prophéta es tu. Patres nostri in monte hoc adoravérunt, et vos dícitis, quia Ierosólymis est locus, ubi adoráre opórtet. Dicit ei Iesus: Múlier, crede mihi, quia venit hora, quando neque in monte hoc, neque in Ierosólymis adorábitis Patrem. Vos adorátis, quod nescítis: nos adorámus, quod scimus, quia salus ex Iudaeis est. Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratóres adorábunt Patrem in spíritu et veritáte. Nam et Pater tales quærit, qui adórent eum. Spíritus est Deus: et eos, qui adórant eum, in spíritu et veritáte opórtet adoráre. Dicit ei mulier: Scio, quia Messías venit qui dícitur Christus. Cum ergo vénerit ille, nobis annuntiábit ómnia. Dicit ei Iesus: Ego sum, qui loquor tecum. Et contínuo venérunt discípuli eius: et mirabántur, quia cum mulíere loquebátur. Nemo tamen dixit: Quid quæris, aut quid loquéris cum ea? Reliquit ergo hýdriam suam múlier, et ábiit in civitátem, et dicit illis homínibus: Veníte, et vidéte hóminem, qui dixit mihi ómnia, quæcúmque feci: numquid ipse est Christus? Exiérunt ergo de civitáte, et veniébant ad eum. Intérea rogábant eum discípuli, dicéntes: Rabbi, mandúca. Ille autem dicit eis: Ego cibum habeo manducáre, quem vos nescítis. Dicébant ergo discípuli ad ínvicem: Numquid áliquis áttulit ci manducáre? Dicit eis Iesus: Meus cibus est, ut fáciam voluntátem eius, qui misit me, ut perfíciam opus eius. Nonne vos dícitis, quod adhuc quátuor menses sunt, et messis venit? Ecce, dico vobis: Leváte óculos vestros, et vidéte regiónes, quia albæ sunt iam ad messem. Et qui metit, mercédem áccipit, et cóngregat fructum in vitam ætérnam: ut, et qui séminat, simul gáudeat, et qui metit. In hoc enim est verbum verum: quia álius est qui séminat, et álius est qui metit. Ego misi vos métere quod vos non laborástis: alii laboravérunt, et vos in labóres eórum introístis. Ex civitáte autem illa multi credidérunt in eum Samaritanórum, propter verbum mulíeris testimónium perhibéntis: Quia dixit mihi ómnia, quæcúmque feci. Cum veníssent ergo ad illum Samaritáni, rogavérunt eum, ut ibi manéret. Et mansit ibi duos dies. Et multo plures credidérunt in eum propter sermónem eius. Et mulíeri dicébant: Quia iam non propter tuam loquélam crédimus: ipsi enim audívimus, et scimus, quia hic est vere Salvátor mundi.

In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria, detta Sichar, vicino alla tenuta che da Giacobbe fu data al suo figlio Giuseppe. Là vi era pure il pozzo di Giacobbe. Or dunque Gesù, stanco dal viaggio, se ne stava così sedendo presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Venne ad attinger acqua una Samaritana. Gesù le disse: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. La Samaritana gli rispose: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono Samaritana?». Infatti, i Giudei non hanno relazione con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice: “Dammi da bere”; tu stessa forse ne avresti chiesto a lui, che t'avrebbe dato acqua viva». La donna gli rispose: «Signore, non hai con che attingere e il pozzo è profondo, donde hai questa acqua viva? Sei tu forse più di Giacobbe nostro padre, che diede a noi questo pozzo, e vi bevve lui stesso e i suoi figli e il suo bestiame?». E Gesù a lei: «Chi beve di questa acqua tornerà ad aver sete; ma chi beve l'acqua che gli darò io, non avrà più sete in eterno; anzi l'acqua da me data, diventerà in lui fontana d'acqua viva, zampillante in vita eterna». E la donna: «Signore, dammi di quest'acqua, affinché non abbia mai più sete, e non abbia a venir qui, per attingere». Gesù le disse: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito» . E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché ne hai avuti cinque e quello che hai ora non è tuo marito: in questo hai detto la verità». Gli disse la donna: «Signore, m'accorgo che tu sei profeta. I nostri padri hanno adorato Iddio su questo monte e voi dite che il luogo dove bisogna adorare è in Gerusalemme». Gesù le rispose: «Credimi, donna; è venuto il tempo in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete; noi adoriamo quello che conosciamo: perché la salvezza vien dai Giudei. Ma l'ora viene, anzi è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ché il Padre vuol tali adoratori. Dio è spirito e quei che l’adorano, bisogna che l'adorino in ispirito e verità». Gli disse la donna: «So che ha da venire il messia, che vuol dire Cristo; quando sarà venuto lui, ci istruirà di tutto». E Gesù a lei: «Son io che ti parlo». In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse: «Che cerchi? o di che parli con lei?». Intanto la donna, lasciata la sua brocca, andò in città a dire a quella gente: «Venite a vedere un uomo il quale mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia il Cristo?». Uscirono pertanto dalla città e andarono da lui. In quel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia». Ma egli rispose loro: «Io mi nutro di un cibo che voi non conoscete». I discepoli perciò dicevano tra loro: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare!». Gesù, disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato, e, così compiere l'opera sua. Non dite voi: Ancora quattro mesi e poi vien la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate gli occhi e mirate le campagne che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete, riceve la mercede e raccoglie frutto per la vita eterna; sicché ne goda insieme chi semina e chi miete. In questo, proprio, s'avvera quel proverbio: "Altri semina, ed altri miete". Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato, e voi siete sottentrati nel loro lavoro». Or molti Samaritani della città credettero in lui, per le parole della donna che attestava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». Andati adunque da lui, quei Samaritani lo pregavano di trattenersi con loro. E ci rimase due giorni. E molti più credettero per le Sue parole, e dicevano alla donna: «Noi non crediamo più solo per la tua parola, ma perché abbiamo noi stessi udito e conosciuto che Colui è veramente il Salvatore del mondo».

OFFERTORIUM
Ps 5:3-4
Inténde voci oratiónis meæ, Rex meus, et Deus meus: quóniam ad te orábo, Dómine.

Ascolta il mio gemito, mio Re e mio Dio; poiché a te mi raccomando, o Signore.

SECRETA
Réspice, quaesumus, Dómine, propítius ad múnera, quæ sacrámus: ut tibi grata sint, et nobis salutária semper exsístant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.  
 
O Signore, guarda benigno a queste oblazioni che ti consacriamo affinché a te siano gradite e a noi sempre salutari. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

PRÆFATIO DE QUADRAGESIMA
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vitia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris et proemia: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes

È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Che col digiuno corporale raffreni i vizii, sollevi la mente, largisci virtú e premii: per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo

COMMUNIO
Ioann 4:13, 14
Qui bíberit aquam, quam ego dabo ei, dicit Dóminus, fiet in eo fons aquæ saliéntis in vitam ætérnam.

Dice il Signore: L'acqua che darò io diventerà in chi la beve fontana zampillante per la vita eterna.

POSTCOMMUNIO
Orémus.
Huius nos, Dómine, percéptio sacraménti mundet a crimine: et ad coeléstia regna perdúcat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Preghiamo.
O Signore, questa santa Comunione ci purifichi dal peccato e ci conduca al regno celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ORATIO SUPER POPULUM
Orémus.
V. Humiliáte cápita vestra Deo.
Præsta, quaesumus, omnípotens Deus: ut, qui in tua protectióne confídimus, cuncta nobis adversántia, te adiuvánte, vincámus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Preghiamo.
V. Inchinatevi davanti a Dio.
Ti preghiamo, o Dio onnipotente: fa' che noi, fiduciosi nella tua grazia, possiamo vincere col tuo aiuto tutte le nostre avversità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.